Brandredskapsföretagens Förening i Finland r.f. - Svensk Sammanfattning

Medlemsföretagen i Brandredskapsföretagens Förening i Finland r.f. utgör expertisen inom brandredskapsbranschen och företagen ansvarar för kvalitet, service och reservdelstillgång för de produkter de saluför. Medlemsföretagen erbjuder också rådgivning, skolning och expertishjälp i alla frågor som berör brandredskapsbranschen.

Via Brandredskapsföretagens Förening i Finland r.f. står medlemsföretagen i kontinuerlig och tät kontakt med myndigheter och branschfolk. Verksamheten inom föreningen baserar sig på ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete för och inställning till utvecklande, tillverkning och distribution av brandredskap.

KONTAKT

Iivari Kalliomäki
Iivari(at)veikkonummela.fi
+358400764486

Address
SPLY ry
c/o Veikko Nummela Oy
Autoilijankatu 8
FI-2780 KAARINA
FINLAND